seberozvoj Archív

V čem pomáhá regresní terapie?

7. 9. 2022

Regresní terapie se v mnohém podobá hlubinné psychoterapii. Koncept stojí na předpokladu, že můžete libovolně vycestovat do své osobní historie, znovuprožít minulá traumata a vylepšit tak současný život. Lidé se s pomocí regresní terapie snaží vysvětlit své stávající psychické