Na webu lifestyleblog.cz najdete zajímavé články, zkušenosti s různými produkty, zážitky a navštívenými místy. Veškeré texty jsou vyjádřením osobního názoru autora, pokud není uvedeno jinak. Nejedná se o žádná doporučení či tvrzení.

Některé články jsou vytvořeny na základě dohodnuté spolupráce s firmami, najdete je pod označením (R) na konci článku. Neznamená to však, že se jedná pouze o pozitivní recenze a texty plné chvály. Zhodnocení autora je subjektivní a je napsané na základě vlastních zkušeností s daným produktem či značkou. Díky spolupráci se zde objeví občas také soutěže o zajímavé ceny.

Další recenze jsou pouze na základě jednotlivých nákupů autora a nejsou tedy žádnou formou placené spolupráce. U těchto článků na konci označení (R) nenajdete!